TR EN

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriterler

Ağırlıklandırmalar:

KRİTERLER BAŞARI AĞIRLIKLANDIRMA 
İnovatif, Sosyal, İnatçı,
Akademik
Kategorileri
Usta, İçgörülü, Vizyoner,
Genç, Meraklı
Kategorileri
Araştırma Tasarım %40 %30
Bulgular & İçgörüler %35 %40
Öneriler & Aksiyonlar %25 %30


İçerik

 • Başvurulan projede aşağıdaki kriterlerin olup olmadığına bakılacak, kriterlerin değerlendirmedeki ağırlıkları farklı olacaktır.
 • “Sosyal Baykuş” kategorisine (6. kategori) yapılan basvuruların is sonuçları ve aksiyonlar değerlendirmesinde, araştırmanın basında yer alması, farkındalık yaratması, arastırma sonuçları baz alınarak projeler üretilmesi vb. kriterlere bakılacaktır.

1. Araştırma Tasarımı

 • İş hedefleri ve araştırmanın arka planı
 • Araştırma amacı ve tasarımın uygunlugu
 • Araştırma kurgusu (yöntem, örneklem, vs)
 • "İnovatif Baykuş" kategorisi için; İnovatif yaklaşım kullanımı (kullanılan yöntemin farklılığı, yeniliği, araştırma dünyasına getirdiği yeni düşünce, yarattığı değer, tasarım süreci)
 • "Sosyal Baykuş" kategorisi için masa bası çalısması, istatistiki veriler kullanılması

2. Bulgular & İç görüler

 • Araştırma bulgularının, iş hedeflerine ve araştırma amacına uygunluğu
 • Bulguların açık, net ve anlasılır şekilde sunulması
 • Veri, grafik, tablo ve görsellerle desteklenmesi, anlatılması
 • Bulguların içgörüye dönüştürülmesi
 • "Sosyal Baykuş" kategorisi için araştırmanın masa başı bulgular kullanılarak desteklenmesi

3. Öneriler & Aksiyonlar

 • Araştırma sonucunda getirilen öneriler
 • Bu önerilerin açıklığı, netliği
 • Önerilerin iş ihtiyaçlarına uygunluğu
 • Araştırma sonuçlarının kısmen veya tamamen iş planında ve karar verme süreçlerinde kullanımı
 • Araştırmanın aksiyon planını yönlendirmesi
 • Alınan aksiyonların iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisi yazılır

Yöntem

 • Jürinin değerlendirme süresi 2 gündür.
 • Jüri Üyeleri kendilerinin ve rakiplerinin projelerine puan veremez. Bu şartın sağlanması için, başvurular jüri yapısına göre öncesinde incelenir ve bir matriks tablo hazırlanır. Bu tabloda, kendi projesine ve rakip projelere ödül veremeyecek Jüri Üyeleri sisteme öncesinde tanıtılır. Oylama esnasında, tüm jüriler, her projeyi okur ve puan verir, eğer oylamaması gereken bir proje ise sistem, verilen puanı otomatik olarak sıfırlar. Okunan projenin hangi firmaya veya rakibe ait olduğununun anlaşılmaması için jüriler her projeyi oylar.
ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.