TR EN

JÜRİNİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Değerlendirme

  • Jüri, değerlendirmeler için iki gün toplanır, elektronik oylama sistemi ile değerlendirme yapılır.
  • Her jürinin tüm projelere verdiği puanların ortalaması ve bu puanların standart sapması bulunur. Her bir puanın o ortalamadan farkı hesaplanır ve standart sapmasına bölünür. Böylelikle jüri puanları %95 olasılıkla -3 ve +3 arasında değişecektir. Bu hesaplama yöntemi ile jüri puanları standardize edilmiş olacaktır. Bu standardizasyon işleminden sonra eğer -3 ve +3 arasına düşmeyen uç değerler (outlier) söz konusuysa sistem, bu uç değerleri her jürinin outlier olan en yakın değeri ile değiştirir. Veriler standardize edildikten sonra her bir kritere verilen puan tanımlanan başarı ağırlıklandırması hesaplanır ve proje puanı belirlenir. Her kategori puanları kendi içinde çoktan aza göre dizilir. En yüksek puana altın verilir ancak ikinci ve üçüncü puanlar en yüksek puandan 0.15 puandan daha az fark varsa onlar da altın almaya hak kazanır. Bu ölçek içinde kalmayan ilk en yüksek proje gümüş alır ve aynı sistemle gümüş ve bronz ödüller belirlenir. Bir projenin altın ödül alabilmesi için 0.50 ve üzerinde, gümüş alabilmesi için 0.35 ve üzeri, bronz alabilmesi için 0.20 ve üzeri puan alması gereklidir.
  • Projeler, eş zamanlı olarak jürinin tamamı tarafından değerlendirilir.
  • Projeler, kategorilere göre ayrılır ve düzenlenir. Birden dokuza kadar olan kategori sıralaması kura usulü ile yer değiştirilir. Bu aşamada jüri her bir kategori 3 ana kritere göre değerlendirme yapar. Değerlendirmeler 5-100 arasında puanlama ile yapılır.
  • Puanlama sisteminin ağırlıklandırması yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
  • Her projenin verilen puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.
  • Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Aynı kategoride birden fazla aynı tip ödül verilebileceği gibi, puanlamaya göre hiç ödül verilmeyebilir de.

Ödüllendirme

  • Ödül, araştırma veren şirkete, ana veri toplama şirketine ve araştırma şirketine olmak üzere birer adet (beher proje için toplam 3) adet verilir.
  • Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Kategorilerde ilgili puanı alabilen proje olmadığı takdirde ödül verilmeyebilir.

ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.