YÖNETMELİK

PDF İNDİR

GİRİŞ

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), her yıl gerçeklestirmek üzere "Pazar Araştırmaları" alanında “Baykuş Ödülleri” etkinliğini düzenlemektedir. Ödülle ilgili bilgiler ve kurallar aşağıda sunulmaktadır. Bu yönetmelikte “Pazar Araştırması Ödülleri” bundan sonra “Baykuş Ödülleri” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Etkinliğin ana amacı; başarılı araştırma projelerini ödüllendirmektir. Bu ödül, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etki, katma değer ve araştırmanın önemini vurgulamak için tasarlanmıştır. Etkinliğin amacı, Türkiye araştırma sektörünün tanıtımını yapmak, araştırmanın iş sonuçlarına etkisini daha geniş kitlelere yaymak için bir platform oluşturmak, bununla birlikte araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, başarılı iş ortaklıklarını ödüllendirmektir.

2018 YILI ÖDÜL TAKVİMİ

Baykuş Ödülleri’ne bütün sektörlerden 1 Ocak 2016 - 15 Temmuz 2018 döneminde tamamlanmış araştırmalar katılabilir. Bir önceki Baykuş Ödüllerine başvuru yapmış, diskalifiye nedeniyle değerlendirmeye alınmamış projeler, yukarıda belirtilen proje dönemi tarihine uyması şartıyla yeniden başvuru yapabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ  22 Haziran - 31 Temmuz 2018
Uzatılmış Başvuru Dönemi  1- 3  Ağustos 2018
Jüri Değerlendirme  8- 9 Ağustos 2018
Ödül Töreni  6 Eylül 2018

A-ÖDÜL KATEGORİLERİ

1. Meraklı Baykuş

Şirketleri Anlayanlar (B2B Araştırmalar)
Hedef kitlesi tüzel kişilikler ve kurumlar olan, özel sektör veya kamu alanında iş sorunsallarını çözmek, performans takip etmek veya sektör dinamiklerini anlamak için yapılan araştırmalardır. Çalışmada isteğe bağlı olarak kantitatif verilerin neden-sonuç ilişkilerine inilebileceği gibi, sadece kalitatif olarak olaylar ve hikayeler üzerinden de sonuca gidilebilir.

2. Usta Baykuş

Taktiksel Araştırmalar (Fiyat, Ambalaj, Ürün ve Reklam Testleri, Promosyon, POP ve Benzerleri)
Bu ödül, fiyat, ambalaj, ürün ve reklam testleri, promosyon, POP ve benzerleri gibi ürün, fiyat, dağıtım kanalları, iletişim araçlarının ölçümlenerek seçilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaları kapsamaktadır. Bu kategoriye başvuracak projeler, pazarlama sorununu saptamak ve sorunu gidermede hangi yöntemlerin kullanıldığını, hangi aşamalardan geçildiğini net bir şekilde tanımlamalıdır. Araştırma sonuçlarının pazarlama veya iletişim sorununu çözmede araştırma müşterisine sağladığı katkı ve sorunun çözümü açıkça anlatılmalı, ortaya koyulmalıdır.

3. Vizyoner Baykuş

Yeni Ufukları Görenler (Yeni Bir Pazara Giriş / Lansman/Relansman Araştırmaları)
Bu ödül, araştırmanın yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya da relansmanında veya marka konumlandırma ve yeniden konumlandırma alanında etkin kullanımını gösteren çalısmalara verilecektir. Ödüle kategori, ürün ve marka yönetimi alanlarında araştırmanın karar alma sürecinin bir parçası oldugunu ve bu süreci olumlu yönde şekillendirdiğini gösteren çalısmalar başvurabilir. Bu ödüle, araştırmayı bugünden yarını görebilen ve bu süreçte araştırmayı etkin bir şekilde kullanan projeler aday olabilirler.

4. İçgörülü Baykuş

Görünmeyeni Keşfedenler (İçgörü Geliştirme/Ortaya Çıkarma Araştırmaları)
Bu kategorideki ödüller güçlü, sağlam, gerçek içgörüleri yakalamış ve markanın/ürünün/firmanın yaşamına katkı sağlamış araştırma projelerine verilir. Bu ödüle aday olan araştırma çalışmalarının daha önceden tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair keşifleri veya unutulmuş ya da üstü örtülmüş ancak aslında yaşamaya devam eden inanışları ortaya çıkarmış olması önemlidir. Başvurularda bulguların nasıl yeni bir ürünün/hizmetin geliştirilmesine veya bir markanın konumlandırmasını değiştirmesine veya yeni pazarlama fikirlerine ışık tutmuş olduğunun açıkça anlatılmış olması gereklidir.

5. İnovatif Baykuş

Yöntem Değiştirenler (İnovatif Araştırma Yaklaşımlarının Kullanıldığı Araştırmalar)
Kalitatif ve kantitatif araştırma alanında yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, yeni yöntemlerini iyi bir şekilde tasvir etmeli ya da mevcut yöntemleri nasıl geliştirdiğini ortaya koyabilmelidir. Buna paralel olarak, ortaya konulan yeniliğin, araştırma müşterisine katkısı açıkça anlatılmalı, zaman ve finansal kaynakların verimli kullanıldığı ortaya konulmalıdır.

6. Sosyal Baykuş 

Toplumu Okuyanlar (Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar)
Bu ödül, toplum sorunlarını en iyi anlayan ve tanımlayan kamuoyu ve sosyal araştırma projelerine verilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, araştırma konusunun ve sonuçlarının arasındaki bağlantıyı ortaya koymalıdır. Bu kategoride, sendikasyon çalışmalar için araştırma şirketi münferit olarak başvuru yapabilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek araştırmaların kapsamı, toplumsal ve sosyal anlamda bir fayda ve hizmet sağlamalı.

7. Genç Baykuş

Genç Araştırmacılar (Genç Araştırmacıların Proje Yöneticisi Olduğu Araştırmalar)
Bu kategoriye TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri'nde çalısan, 1988 ve sonrasında doğmuş olan araştırmacılar yönettikleri araştırma projeleri ile katılabilirler. Genç araştırmacılar eğer araştırma şirketinde çalışıyorsa mutlaka bir müşterisi ile bu kategoriye başvuru yapmalıdır. Bu kategoriye başvurulmuş projelerle başka bir kategoriye başvuruda bulunulamaz.

8. İnatçı Baykuş

Periyodik Araştırmalar, Paneller (3 Yıl Ve Daha Uzun Süreli Yapılan Periyodik Arastırmalar, Paneller)
Bu ödül, marka bilinirliği, marka algısı, reklam etkinliği, marka sağlığı, iç-dış müşteri memnuniyeti, kurumsal itibar vb. ile ilgili periyodik ölçüm yapan çalışmalara verilecektir. Bu ödüle başvuracak firmaların 3 yıl ve daha uzun süredir bu projeyi yaptıkları ve firmanın taktiksel ve/veya stratejik kararlarını şekillendirmede etkili olduğunu, böylelikle düzenli ölçümün önemini/değerini göstermesi beklenmektedir.

9. Akademik Baykuş

Akademi (Üniversite Bünyesinde Çalışan Akademisyenlerin Yaptıkları Araştırmalar)
Bu kategoriye, üniversite bünyesinde çalışan tam zamanlı akademisyenler, son 4 yıl içinde SSCI / SCI ya da Ebsco, Proquest gibi uluslararası alan endekslerinde taranan pazarlama/kamuoyu araştırmaları alanında akademik dergilerde yayımlanan makaleleriyle başvuruda bulunabilirler. Makalelerde kalitatif ya da kantitatif araştırma yöntemlerinin kullanılmış olması gerekmektedir. Bu projeler aksiyona yönelik ve uygulanabilir bulgular içermelidir.

B-KATILIM KOŞULLARI

B.1. Kimler Başvurabilir?

a. Baykuş Ödülleri’ne, TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketleri, araştırmayı birlikte gerçekleştirdiği TÜAD Tüzel Üyesi ana veri toplama şirketi ve araştırma veren şirket ile birlikte başvuracaktır. Başvuru araştırma şirketleri tarafından yapılacaktır.


b. Aynı projeye ortak iş yapmış araştırmacılar beraber başvuru yapabilir. Örnek 1: C araştırma veren için (müşteriye), araştırmanın kalitatif kısmını A araştırma şirketi, kantitatif kısmını B araştırma şirketi beraber gerçekleştirmiştir, A+B araştırma şirketleri C müsterisi ile başvuru yapabilir. Örnek 2: Aynı lansman için ürün testini A araştırma şirketi, konumlandırma testini B araştırma şirketi gerçeklestirmis olabilir, A+B arastırma şirketleri bu ürün için beraber başvuru yapabilirler. Bu başvurularda A ve B araştırma şirketleri başvuru ücretinin %70’ni ayrı ayrı öder. (tek proje başvuru ücreti 1.450 TL + KDV’dir. Tek proje ile çoklu araştırmacı başvurusu durumunda her araştırma sirketi 950 TL+ KDV olarak başvuru ücreti öder)

c. "Sosyal Baykuş" kategorisinde sendikasyon çalısmalar için Tüzel Üye Araştırma Şirketi münferit olarak başvuru yapabilecektir.

d. Baykuş Ödülleri'ne başvuru yapacak araştırma şirketleri ve araştırma şirketlerinin proje partneri olacak veri toplama şirketlerinin, 2018 yılı ve daha öncesine ait aidat borçlarının olmaması gerekmektedir. TÜAD'a aidat borcu olanlar başvuru yapamazlar.

e. Projelerinde veri toplama işini in-house yapmamış, dışarıdan bir veri toplama şirketi ile çalışmış olan araştırma şirketleri başvurularını iş ortağı olan veri toplama şirketi ile yapmak zorundadır.

B.2. Kaç Proje İle Başvurulabilir?

a. Bir araştırma şirketi, tek bir araştırma veren ile katılabileceği gibi birden fazla araştırma veren veya proje ile de katılabilir.

b. Araştırma veren şirketler de aynı şekilde birden fazla araştırma şirketi veya proje ile katılabilir.

c. Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılabilir. Bu durumda başvurulan her bir kategori, farklı başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda her proje en yüksek puan aldığı kategoriden ödül alır. İstisnai Durum: Genç Baykuş kategorisine basvurulan proje ile baska kategorilere basvuru yapılamaz.

B.3. Başvuru Formatı ve Yöntem 

Tüm başvurular dijital olarak yapılır. Başvuruyu gerçekleştirecek olan TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketi kendisi için özel olarak oluşturulmuş şifre ile portala girer. Başvurunun geçerli olması için gerekli tüm evraklar sistemde belirtilmiş ve ne şekilde portala yükleneceği tanımlanmıştır. 

a. Başvuru&Proje Künyesi Formunun eksiksiz ve doğru doldurulması çok önemlidir. Ödül alan projelerin adı, kategorisi ve proje ekiplerinin isimleri bu formda yazıldığı gibi takdim edilecektir. Künyede yer alan kategori ve proje adları “Proje Açıklaması Formuyla aynı olmalıdır.

b. Proje Açıklaması Formunun kelime sayısı 1500 olarak sisteme tanımlanmıştır. Projeler, portalda mevcut olan boş formlara, kopyala-yapıştır yöntemi ile girilebileceği gibi doğrudan portaldaki forma da yazılabilir. 

c. Font "Tahoma" olmalı, Türkçe yazılmalı ve 11 puntodan küçük olmamalıdır. 1,5 satır boşlugu kullanılmalıdır. (Bar, chart ve grafiklerde İngilizce ifadeler yer almamalı, bütün dokümanlar Türkçe hazırlanmalıdır.) İstenilen yerlerde renkli veya koyu font kullanılabilir.

d. Sayfalar tek sütün olarak kullanılmalıdır.

e. Proje Açıklaması Formu başlıgında yalnızca "Kategori Adı" ve "Proje Adı" yer almalıdır.

f. 1500 Kelimelik Proje Açıklaması Formunda  kullanılacak görsellerde, grafiklerde, fotoğraflarda herhangi bir şirket (araştırma şirketi, araştırma veren, veri toplama şirketi) marka logosu, firma adı ve model/ürün adı logosu, amblemi, maskotu ve sloganı kesinlikle kullanılmamalıdır. Rakip isimleri açıkça belirtilmeden “rakip1, rakip 2” gibi anonim olarak kullanılabilir. Bunların formda kullanılması diskalifiye nedenidir.

g. Veriler, grafik ve tablolarla gösterilebilir.

h. Formların üzerinde yer alan açıklama kısımları, grafiklerde yer alan kelimeler, 1500 kelimeye dahil değildir.

i. Katılım Ücreti: Aşağıda belirtilmiş olan katılım ücreti, proje teslim tarihine kadar havale/EFT ile ödenmelidir.

j. Proje başvuru bedellerini araştırma şirketi, araştırma veren ve veri toplama şirketi birlikte öder. TÜAD başvuru bedelini araştırma şirketine fatura eder. Araştırma şirketi de gerekli payları araştırma veren şirket ve veri toplama şirketine fatura ederek tahsil eder. Proje başvuru ücreti dağılımı şu şekildedir; %40 araştırma şirketi, % 40 araştırma veren şirket, %20 veri toplama şirketi. Projede veri toplama şirketi olmadığı durumda, araştırma şirketi ve araştırma veren şirket ödemeyi %50-%50 olarak paylaşır.

NOT 1: Aynı proje ile iki araştırma şirketi, bir araştırmaveren başvurularında, başvuru ücreti paylaşımı şu şekilde olacaktır; her iki araştırma şirketi de başvuru ücreti olan 950 TL’nin %20’sini araştırma verene, %10’nu veri toplama şirketine faturalayacaktır. Başvuru yapan her iki araştırma şirketi, araştırma veren ve veri toplama şirketine bu oranlarda faturalama yaparak, kendisi de %40 ödeyerek, toplam başvuru bedeli olan 1900 TL'nin paylaşımını gerçekleştirmiş olacaktır.

NOT 2: Sosyal Baykuş kategorisi başvurularında araştırmanın müşteri yoksa, ödeme katılım oranları %80 araştırma şirketi, %20 veri toplama şiketi olacak şekilde paylaştırılır.  

NOT 3: Aynı araştırma projesi ile iki araştırma şirketinin başvurusunda her bir araştırma şirketinin ödeyeceği bedel 950 TL + KDV'dir. Araştırma veren ve veri toplama şirketlerinin bölüşüm oranları bu fiyat üzerinden yapılır. 

İlk Proje  1450 TL + KDV
İlave Her Proje  1150 TL + KDV
Uzatılmış Süre (1-3 Ağustos) 2000 TL + KDV
Aynı Proje Ortak Başvuru (2 araştırma şirketi)   1900 TL +  (Beheri 950 TL) + KDV  
Akademik Baykuş  Bedelsiz

Havale veya EFT için;
Türkiye Araştırmacılar Derneği İktisadi İşletmesi 
Garanti Bankası, Galatasaray Subesi: 068
Hesap No: 629 78 50 IBAN: TR25 0006 2000 0680 0006 2978 50

B.4. Başvurunun Geçerli Olması için Gerekenler

a. Portalda bulunan Kayıt&Katılım Künye Formu 
b. Proje Açıklaması Formu
c. Başvuru Taahhütnamesi elektronik onayı 
d. Projede yer alan araştırma veren ve veri toplama şirketine fatura edilmiş olan, başvuru ücreti katkı payı faturalarının jpeg veya scan kopyası.
e.  Başvuru ücretinin banka dekontonun jpeg veya scan kopyası (Çoklu başvurularda ödeme topluca bir kere de yapılabilir)

NOT: Projelerin son teslim süresini aşan başvuru sahipleri, uzatılmış başvuru süresi için belirtilen ücreti öder.

C-PROJE İÇERİĞİ

Proje Açıklaması (Maksimum 1500 kelime)

C.1 Tavsiye Ederiz:

a. Başvuru dosyanızı hazırlamadan önce TÜAD Baykuş Ödülleri web sitesinde (www.baykusodulleri.org.tr) bulunan, daha önceki yıllara ait ödül alan projeleri okumanızı tavsiye ederiz.
b. Jüri, her biri kendi alanında uzman ve araştırma konusunda yetkin kişilerden oluşmaktadır. Ancak hepsi ileri araştırma terminolojisine aşina olmayabilir. Dolayısıyla anlasşır bir başvuru olduğundan emin olun.
c. Jüri, her bir projeyi değerlendirirken kısıtlı bir zaman ayırdığı için projelerde kısa ve net cümleler kurmanızı öneririz. Kullandığınız dilin yalın olmasına dikkat edin.
d. Projenizi değerlendirmek için gereken tüm bilgilerin başvurunuzda yer almasına özen gösterin. Eksik bilgi projenizin elenmesine sebep olabilir.
e. Başvurularınızda “sektördeki en iyi proje”, “daha önce kimsenin yapmadığı” tarzında abartılı ifadelerden kaçının. Verinizi sunarken şeffaf olun.
f. Başvurularınızda, projenizin başarısını kanıtlayan bilgileri (sonuç önerileri, alınan aksiyonlar ve sonuçlar vb.) yazmanız son derece önemlidir. Neden – sonuç ilişkisini net olarak ortaya koyun
g. Başvuru dosyanızı tamamlayınca projenizi bilmeyen birine okutun. Alacağınız geri bildirimlere göre anlaşılmayan bölümleri gözden geçirin.

C.2 İçerik Hakkında

a. Araştırmanın Tasarımı 
Bu bölümde araştırmanın iş hedeflerini ve amacını açıklayınız. Araştırmanın künyesini giriniz (Evreni, hedef kitlesi, örneklem seçimi, yöntemi ve yöntem seçim nedeni, hata payı, hangi tarihler arasında yapıldığı)

b. Bulgular ve İçgörüler
Araştırma kapsamında yapılan analizler, elde edilen ana bulgular ve yorumlar, analizlerin uygunlugu, bulguların anlamlılığı, sonuçların araştırmanın amacıyla doğrudan ilişkisi. Elde edilen iç görüler.

c. Öneriler ve Aksiyonlar
Araştırma bulguları doğrultusunda aksiyon önerilerinin yapılması ve bu önerilerin açıklığı, ihtiyaçlara uyugunluğu, uygulanabilirliği ve varsa araştırmanın müşteri tarafından hangi süreçlerde kullanıldığı, alınan aksiyonları ve bu aksiyonların iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisini yazınız. İş sonuçları araştırma hedefleriyle ve araştırma bulgu ve önerileriyle ilintili olmalıdır. 

D-JÜRİ

a. TÜAD Başkanı ve 2 Sektörel Dernek Başkanı (3), 2 Akademisyen, 1 Medya Temsilcisi, 1 Danışman, 2 Araştırma Şirketi Temsilcisi, 1 Veri Toplama Şirketi Temsilcisi, 1 Baykuş Ödülleri Komitesi Üyesi ve 4 Yönetim Kurulu Üyesi (3 Araştırma + Veri Toplama Temsilcisi), ve ayrıca farklı sektörlerden 6 Araştırma Veren olarak 21 kişiden oluşur.

b. TÜAD, Baykuş Ödülleri jürisinde yer almak isteyen TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerine bir davet mektubu gönderir. Jüri olmak isteyen TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerinden jüri olmak istediklerini belirtenler arasından yönetim kurulu ve adayların huzurunda çekilecek kura yöntemi ile araştırma şirketi ve veri yoplama şirketi jürileri belirlenir.

NOT: Jüri olmak isteyen TÜAD Tüzel Üyesi şirketler kura çekimine katılmak için kurumlarından sadece bir isim verebilir. Kura ile belirlenen TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerinden 2017 yılı Baykuş Ödülleri jürisinde yer alanlar şirket temsilcileri 2018 yılı jürisinde yer alamayacak, firmalarından Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Firma Ortağı pozisyonlarında olan başka bir isim bildireceklerdir. Son 5 yıl içinde 2 kez jürü olmuş kişiler aday olamazlar.

c. Araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerinden belirlenecek jüri adaylarında, daha önce TÜAD Etik Kurulu ve/veya TÜAD Disiplin Kurulu'nda haklarında işlem yapılmamış olması, TÜAD Tüzel Üyesi olan diĞer şirketlerle hukuki bir uzlaşmazlık içinde olmaması koşulu aranır.

d. Araştırma Şirketleri ve Veri Toplama Şirketleri'nden katılan Jüri Üyeleri her yıl yenilenir. (TÜAD Başkanı hariç)

E- DEĞERLENDİRME VE JÜRİ ÇALISMA YÖNTEMİ

a. Jüri, değerlendirmeler için iki gün toplanır. Elektronik oylama sistemi ile değerlendirme yapılır.

b. Değerlendirme aşağıdaki 3 bölümden yapılır, kategorinin özelliğine göre bölümlerin ağırlıklandırılması farklıdır. Bu hesaplama sistemde yapılır. Jüriler her bölüm için 5-100 arası puan verir. 


KRİTERLER BAŞARI AĞIRLIKLANDIRMA 
İnovatif, Sosyal, İnatçı,
Akademik
Kategorileri
Usta, İçgörülü, Vizyoner,
Genç, Meraklı
Kategorileri
Araştırma Tasarımı %40 %30
Bulgular & İçgörüler %35 %40
Öneriler & Aksiyonlar %25 %30


 
1. Araştırma Tasarımı
 • Briefi anlamak ve araştırma ihtiyacının tanımlanması
 • İş hedefleri ve araştırmanın arka planı
 • Araştırma amacı ve tasarımın uygunlugu
 • Araştırma kurgusu (yöntem, örneklem, vs)
 • "İnovatif Baykuş" Kategorisi için, inovatif yaklaşım kullanımı (kullanılan yöntemin farklılığı, yeniliği, araştırma dünyasına getirdiği yeni düşünce, yarattığı değer, tasarım süreci)
 •  "Sosyal Baykuş" kategorisi için masa bası çalışması, istatistiki veriler kullanılması

2. Bulgular & İç görüler
 • Araştırma bulgularının, iş hedeflerine ve araştırma amacına uygunluğu
 • Bulguların açık, net ve anlaşılır şekilde sunulması
 • Veri, grafik, tablo ve görsellerle desteklenmesi, anlatılması
 • Bulguların içgörüye dönüştürülmesi
 • "Sosyal Baykuş" kategorisi için araştırmanın masa başı bulgular kullanılarak desteklenmesi

3. Öneriler & Aksiyonlar
 • Araştırma sonucunda getirilen öneriler
 • Bu önerilerin açıklıgı, netliği
 • Önerilerin iş ihtiyaçlarına uygunluğu
 • Araştırma sonuçlarının kısmen veya tamamen iş planında ve karar verme süreçlerinde kullanımı
 • Araştırmanın aksiyon planını yönlendirmesi
 • Alınan aksiyonların, iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisi yazılır.

NOT: "Sosyal Baykuş" kategorisinde (6. kategori) yapılan başvurular iş sonuçları ve aksiyonlar değerlendirmesinde, araştırmanın basında yer alması, farkındalık yaratması, araştırma sonuçları baz alınarak projeler üretilmesi vb. kriterlere bakılır. 

c. Her jürinin tüm projelere verdiği puanların ortalaması ve bu puanların standart sapması bulunur. Her bir puanın o ortalamadan farkı hesaplanır ve standart sapmasına bölünür. Böylelikle jüri puanları %95 olasılıkla -3 ve +3 arasında değişecektir. Bu hesaplama yöntemi ile jüri puanları standardize edilmiş olacaktır. Bu standardizasyon işleminden sonra eğer -3 ve +3 arasına düşmeyen uç değerler (outlier) söz konusuysa sistem, bu uç değerleri her jürinin outlier olan en yakın değeri ile değiştirir. Veriler standardize edildikten sonra her bir kritere verilen puan tanımlanan başarı ağırlıklandırması hesaplanır ve proje puanı belirlenir. Her kategorinin puanları kendi içinde yüksekten alçağa göre dizilir. En yüksek puana altın verilir, ancak ikinci ve üçüncü puanlar en yüksek puandan 0.15 puandan daha az fark varsa onlar da altın almaya hak kazanır. Bu ölçek içinde kalmayan ilk en yüksek proje gümüş alır ve aynı sistemle gümüş ve bronz ödüller belirlenir. Bir projenin altın ödül alabilmesi için 0.50 ve üzerinde, gümüş alabilmesi için 0.35 ve üzeri, bronz alabilmesi için 0.20 ve üzeri puan alması gereklidir.

d. Projeler, kategori bazında değerlendirilir. Kategorinin içinde yer alan projeler rassal olarak karıştırılmış sıra ile her jürinin önüne farklı gelir.  

e. Jüri üyeleri, kendilerinin ve rakiplerinin projelerine puan veremez. Bu şartın sağlanması için, başvurular jüri yapısına göre önceden icelenir ve bir matris tablo hazırlanır. Bu tabloda, kendi projesine ve rakip projelere puan veremeyecek olan jüri üyeleri sisteme önceden tanımlanır. Oylama esnasında tüm jüriler her projeyi okur ve puan verir. Oylanmaması gereken projelerin puanları sistem tarafından otomatik olarak sıfırlanır. Okunan projenin hangi firmaya veya rakibe ait olduğunun anlaşılmaması için jüriler bütün projeleri oylar. 

f. Her kategoriye yapılan başvuru sayısına göre okuma süresi verilir. Bir kategorinin tamamı okunduktan sonra elektronik oylama yapılır. 

g. 1'den 9'a kadar olan olan kategori sırlaması kura usulü ile yer değiştirilir. 

h. Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Aynı kategoride birden fazla aynı tip ödül verilebilecegi gibi, puanlamaya göre hiç ödül verilmeyebilir de.

i. Ödül Yönetmeliğinin uygulanması, değerlendirme çalışmalarının düzgün ve sağlıklı işleyişinden Jüri Başkanı sorumludur.

j. Jüri üyeleri bir kategori süresinde oylamayı terk edemezler. Ayrılmaları gerekiyorsa o kategorinin oylaması başlamadan ayrılmalıdırlar. 

k. Türm jüri üyeleri gizlilik anlaşması imzalar, projelerin gizliliği korunur.

l. Jüriye, TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.

F- ÖDÜLLENDİRME 

a. Ödül, araştırma şirketine, araştırma veren şirkete ve  ana veri toplama şirketine  olmak üzere birer adet (beher proje için toplam 3) adet verilir.

b. Ödül kazanan projede birden fazla veri toplama şirketi ile çalışılmış ise, ana veri toplama şirketi dışındaki veri toplama şirketlerine de ödül verilmesi talebi geldiği durumda, ödülün ücretinin ödenmesi karşılığında, diğer veri toplama şirketlerine de ödül hazırlatılabilir.

c. Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Kategorilerde ilgili puanı alabilen proje olmadıgı takdirde ödül verilmeyebilir.

G-DİSKALİFİYE NEDENLERİ

a. Başvurunun geçerli olması için gerekli dökümanların eksik olması

b. Yönetmelikte belirtilen formatın dışında çıkılması

c. Projeye konu olan tarafların izinlerinin alınmamış olması

d. Projenin abartılı dille, bozuk Türkçe ile yazılmış olması

e. Sonuçlara ilişkin kaynak gösterilmemesi veya kanıtlanamaması 

NOT: Tüm veriler, savlar, durum tanımları belirgin ve başvurulabilir bir kaynağa dayanmalıdır. Jüri, belirtilen kaynaklardan veri doğrulama hakkını saklı tutar. Kaynaklar Proje Açıklama Formunun ilgili sayfasında dipnot olarak yer almalıdır.
 

f. 1500 Kelimelik Proje Açıklaması Formunda kullanılacak görsellerde, grafiklerde, fotoğraflarda herhangi bir şirket (arastırma sirketi, arastırma veren, veri toplama sirketi) marka logosu, firma adı ve model/ürün adı logosu, amblemi, maskotu ve sloganı kesinlikle kullanılması

g. Rakip isimlerin belirtilmiş olması

NOT: "Rakip 1, Rakip 2" gibi anonim isimler kullanılmalıdır.

H-BİLGİ DOSTU BAYKUŞ ÖZEL ÖDÜLÜ

Yönetim Kurulu'nun belirlediği, araştırma sektörüne değer veren, katkı sağlamış kisilere verilir. Ödül, Yönetim Kurulu Kararı ile verilir Jüriye sunulmaz.

I- GİZLİLİK VE DİĞER KURALLAR

a. Başvurular, araştırma sirketi, veri toplama şirketi ve araştırma veren şirket ortaklığında yapılır. Katılım Formunda, başvurunun tüm sorumluluğunu üstlenecek birincil irtibat kişisinin belirtilmesi zorunludur.

b. Baykuş Ödülleri için aday olan projelerin geliştirilmesinde, yürütülmesinde ve bulgularının yorumlanmasında Reklam Ajansı, Medya Ajansı, Dijital Ajans, PR Ajansı, Danışmanlık Şirketi vb. türden kurumlar ile iş birlikleriniz olduysa, projenize ne tür bir katkı sagladıklarını 1500 Kelimelik Proje Açıklaması kısmında belirtiniz.

c. "Sosyal Baykuş" kategorisinde sendikasyon çalısmalar için Tüzel Üye araştırma şirketi münferit olarak başvuru yapabilecektir.

d. Birincil irtibat kişisi, projeye katılmış olan tüm tarafların onayını almakla yükümlüdür.

e. Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılabilir. Bu durumda başvurulan her bir kategori, farklı başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda her proje en yüksek puan aldığı kategoriden ödül alır. Genç Baykuş kategorisi için bu kural uygulanmaz. Genç Baykuş Kategorisine başvurulan proje ile başka kategorilere başvuru yapılamaz.

f. Jüri, uygun gördüğü takdirde yapılan başvurunun kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

g.Jürinin kararı kesindir, taraflarla tartışmaya açık değildir.

h.Başvuru, jüriye incelenmek üzere ek belge isteme iznini verir.

i. Başvurular 3 Ağustos 2018 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

j. Tüm projeler gizlilik esasına göre korunur ve saklanır. Ödül sonuçları belli olduktan sonra, proje sahibinin izni ile yayınlanabilir. 

k. Projelerdeki bilgiler jüri üyelerince gizli tutulur. Projenin içeriği jüri üyeleri dışında kimseyle paylaşılmaz. Projelere ait herhangi bir döküman ya da cihaz toplantı salonunun dışına çıkarılamaz.

l. Jüri üyeleri değerlendirme çalısmaları öncesinde gizlilik kurallarına uyacaklarına dair yazılı olarak beyanda bulunur.

m. Tüm başvuru sahipleri, ödül kazanmaları durumunda ödül sonuçlarının ve ödüllerin web sitesinde yayınlanması ve kamuoyu ile paylasılmasını kabul eder ve bu şartı katılım formunda imzalayarak beyan eder.

n. Araştırma şirketi, araştırma veren şirket ve veri toplama şirketi kazandığı ödül hakkında yayınlayacağı tüm metinleri Türkiye Araştırmacılar Dermeği ile paylaşmalıdır.


ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.