METODİK BAYKUŞ

METODİK BAYKUŞ

Kalitatif, Kantitatif, Karma, Analitik, Neuro vb. Yöntemlerin Araştırmaların Amacına En Uygun Şekilde Kullanılması

Bir araştırmanın modellenmesi, araştırmaya en uygun olan yöntem ve örneklemin belirlenmesi araştırmaların bilimselliği için en önemli aşamalardan biridir. Bu kategoride sadece “Araştırma Tasarımı” puanları dikkate alınır ve Araştırma Tasarımı bölümünden en yüksek puanı alan proje, aynı zamanda altın ödül de almışsa Metodik Baykuş Ödülü alır. Bu kategoriye başvuru yapılmaz, ödüle başvuran bütün projelerin Araştırma Tasarımı bölümü puanları yönteme göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve her bir yöntemden en yüksek puan alan projeye ödül verilir. Bu kategoride ödül sadece araştırma şirketine verilir.  Her yöntem için tek ödül verilir.
ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.